Duke mirëpritur një burrë që vjen për herë të parë në Përkujtim

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Prill 2019

Ide për biseda

Ide për biseda rreth vdekjes së Jezu Krishtit.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Beqaria—Një dhuratë

Si mund ta përdorin të krishterët sa më mirë beqarinë?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai është i besueshëm

Kur hasim një sprovë, Jehovai na jep atë që na nevojitet për t’i bërë ballë.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Si do të përgatitesh për Përkujtimin?

Të gjithë duhet të përgatitim zemrën. Si?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Perëndia do të jetë «gjithçka për të gjithë»

Ata që i qëndrojnë besnikë Jehovait, i pret një e ardhme fantastike.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai—«Perëndia i çdo ngushëllimi»

Një mënyrë si na ngushëllon Jehovai është nëpërmjet kongregacionit të krishterë.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Ndiq arsimimin hyjnor

Jehovai, Mësuesi i Madh, na ofron arsimimin më të mirë që ekziston.