2:5-12

Çfarë mësojmë nga kjo mrekulli?

  • Sëmundjet janë të lidhura me mëkatin e trashëguar

  • Jezui ka autoritetin të falë mëkatet dhe ka fuqinë të shërojë të sëmurët

  • Nën qeverisjen e Mbretërisë, Jezui do të zhdukë përgjithmonë papërsosmërinë dhe sëmundjet

Si mund të më ndihmojë Marku 2:5-12 që të tregoj qëndrueshmëri kur jam sëmurë?