Reago pozitivisht ndaj modelimit të Jehovait

18:1-11

  • Jehovai u jep formë cilësive tona të krishtere nëpërmjet këshillës ose disiplinës

  • Duhet të jemi të modelueshëm dhe të bindur

  • Jehovai nuk na detyron kurrë të bëjmë diçka kundër dëshirës sonë

Një poçar mund të ndryshojë mendje se çfarë do të bëjë me një enë

  • Ngaqë Jehovai na ka dhënë vullnet të lirë, mund të zgjedhim ta pranojmë ose jo modelimin e tij

  • Jehovai e përshtat mënyrën si vepron me njerëzit në varësi të reagimit të tyre ndaj drejtimit të tij

Ku kam nevojë që Jehovai të më modelojë?