Mirëpresin në Sallën e Mbretërisë një motër që është rikthyer

FLETËSTUDIMI PËR MBLEDHJEN «JETA DHE SHËRBIMI» Prill 2017

Ide për prezantimin e botimeve

Ide për prezantimin e revistës Zgjohuni! dhe e një të vërtete nga Bibla rreth Mbretërisë së Perëndisë. Përdor këto ide për të formuar prezantimet e tua.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Lejoje Jehovain të modelojë mendimet dhe sjelljen tënde

Poçari i Madh u jep formë cilësive tona të krishtere, por edhe ne duhet të bëjmë pjesën tonë.

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Mikpritini me ngrohtësi

Kushdo që vjen në mbledhje duhet të shohë dhe të përjetojë dashurinë e krishterë. Si t’i kontribuosh një atmosfere të ngrohtë dhe të dashur në Sallën e Mbretërisë?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

A ke ‘një zemër për të njohur’ Jehovain?

Në kapitullin 24 të Jeremisë, Perëndia Jehova i krahasoi njerëzit me fiqtë. Cilët ishin si fiqtë e mirë dhe si mund t’i imitojmë sot?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Ti mund ta inkurajosh një të krishterë joaktiv

Joaktivët janë akoma të çmuar për Perëndinë Jehova. Si mund t’i ndihmojmë të kthehen në kongregacion?

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Ji i guximshëm si Jeremia

Jeremia profetizoi se Jerusalemi do të shkretohej. Si arriti të qëndronte i guximshëm?

TË JETOJMË SI TË KRISHTERË

Këngët e Mbretërisë na japin guxim

Të krishterët në kampin e përqendrimit në Zaksenhauzen u forcuan duke kënduar këngët e Mbretërisë. Këto këngë mund të na japin zemër kur të përballemi me sprova.

THESARE NGA FJALA E PERËNDISË

Jehovai paratha besëlidhjen e re

Si ndryshon besëlidhja e re nga besëlidhja e Ligjit dhe në ç’mënyrë dobitë e saj janë të përhershme?