Satanai përdor gënjeshtra për të shkurajuar shërbëtorët e Jehovait sot. Vini re kontrastin midis gënjeshtrave të Satanait dhe ndjenjave të vërteta të Jehovait që tregohen te libri i Jobit. Rendit vargje të tjera nga Bibla që të bindin se Jehovai interesohet për ty.

GËNJESHTRA QË THOTË SATANAI

SI NDIHET VËRTET JEHOVAI

Perëndia është kaq kërkues sa çfarëdo që të bëjnë shërbëtorët e tij nuk mjafton. Asgjë e krijuar nuk e kënaq (Jb 4:18; 25:5)

Jehovai i vlerëson përpjekjet tona të vogla (Jb 36:5)

Njeriu nuk i hyn në punë Perëndisë (Jb 22:2)

Jehovai e pranon dhe e bekon shërbimin tonë besnik (Jb 33:26; 36:11)

Perëndisë s’i intereson nëse je i drejtë (Jb 22:3)

Jehovai i ka sytë mbi të drejtët (Jb 36:7)