●○○ BISEDA E PARË

Pyetja: Ku mund të gjejmë ndihmë për të përballuar pikëllimin?

Shkrimi: 2Ko 1:3, 4

Pyetja pezull: Çfarë ndodh me ne kur vdesim?

○●○ RIVIZITA

Pyetja: Çfarë ndodh me ne kur vdesim?

Shkrimi: Ek 9:5, 10

Pyetja pezull: Çfarë shprese ka për të vdekurit?

○○● RIVIZITA E DYTË

Pyetja: Çfarë shprese ka për të vdekurit?

Shkrimi: Ve 24:15

Pyetja pezull: Ku do të ringjallen njerëzit?