24:39

Shumica e njerëzve sot kanë lejuar që gjërat e zakonshme të jetës, t’i pengojnë të bëjnë vullnetin e Perëndisë. Si ndryshojnë të krishterët syçelë nga bota për nga mënyra si e konsiderojnë . . .

  • arsimimin?

  • zbavitjen?

  • punësimin?

  • gjërat materiale?