8:34

Jezui tha: ‘Më ndiq vazhdimisht.’ Prandaj duhet të jemi ngulmues. Si mund të përpiqesh ta bësh këtë kur bëhet fjalë për . . .

  • lutjen?

  • studimin?

  • shërbimin?

  • ndjekjen e mbledhjeve?

  • komentet në mbledhje?