Sallat tona të Mbretërisë nuk janë thjesht ndërtesa, janë vende adhurimi të kushtuara Jehovait. Si mund të kujdeset secili për Sallën e Mbretërisë? Diskutoni pyetjet e mëposhtme pasi të shihni videon Të kujdesemi për vendet tona të adhurimit.

  1. Për çfarë qëllimi shërbejnë Sallat e Mbretërisë?

  2. Pse duhet ta mbajmë të pastër dhe në gjendje të mirë Sallën e Mbretërisë?

  3. Kush kujdeset për mirëmbajtjen e Sallës së Mbretërisë?

  4. Pse siguria është e rëndësishme dhe çfarë masash sigurie vutë re në këtë video?

  5. Si mund ta nderojmë Jehovain me kontributet tona?

SI KAM NDËR MEND TË BËJ PJESËN TIME?