15:11-32

Disa prej mësimeve që nxjerrim nga kjo shëmbëlltyrë:

  • Është e mençur të rrimë mes popullit të Perëndisë që është i mbrojtur nën kujdesin e Atit tonë të dashur qiellor

  • Nëse devijojmë nga udha e Perëndisë, duhet të kthejmë rrugë me përulësi, të sigurt se Jehovai është i gatshëm të na falë

  • Duhet të imitojmë Jehovain duke i mirëpritur ngrohtësisht ata që pendohen dhe rikthehen në kongregacion