Bibla përshkruan ngjarjet që do të ndodhin para dhe pas shkatërrimit të Gogut të Magogut.

 • Zb 17:16-18

  Me shkatërrimin e kujt do të fillojë shtrëngimi i madh?

 • Ezk 38:2, 11, 15

  Kush do ta sulmojë popullin e Jehovait?

 • Zb 16:16

  Në cilën luftë do ta shkatërrojë Jehovai Gogun e Magogut?

 • Zb 20:4

  Sa do të zgjasë mbretërimi i Krishtit?

Si të më gjejë të fortë në besim sulmi i Gogut të Magogut?