Psalmet 67:1-7

Dirigjuesit. Për vegla me tela. Këngë. 67  Perëndia do të na japë hir dhe do të na bekojë.+Ti do të bësh që fytyra jote të ndriçojë mbi ne,+Selah   që udha jote të njihet në tokë,+dhe shpëtimi yt ndër të gjitha kombet.+   Le të të përlëvdojnë popujt, o Perëndi!+Le të të përlëvdojnë popujt, që të gjithë!+   Le të gëzojnë kombet dhe të lëshojnë britma hareje,+sepse ti do t’i gjykosh popujt me drejtësi,+dhe do t’u prish kombeve të tokës. Selah.   Le të të përlëvdojnë popujt, o Perëndi!+Le të të përlëvdojnë popujt, që të gjithë!+   Toka do të japë prodhimin e saj.+Perëndia, Perëndia ynë, do të na bekojë.+   Perëndia do të na bekojë,+dhe njerëzit, nga të gjitha skajet e tokës, do t’i frikësohen atij.+

Shënime në fund të faqes