Psalmet 150:1-6

150  Lëvdoni Jah!+Lëvdoni Perëndinë në vendin e tij të shenjtë!+Lëvdojeni në hapësirën ku shpaloset fuqia e tij!+   Lëvdojeni për veprat e fuqishme!+Lëvdojeni siç e meriton madhështia e tij e pafund!+   Lëvdojeni, duke i rënë bririt!+Lëvdojeni me veglën me tela e me harpë!+   Lëvdojeni me dajre+ e me valle!+Lëvdojeni, duke u rënë telave+ dhe pipëzës!+   Lëvdojeni me tingujt e ëmbël të cimbaleve!+Lëvdojeni me cimbale kumbuese!+   Çdo gjë që merr frymë, le të lëvdojë Jah!+Lëvdoni Jah!+

Shënime në fund të faqes