Psalmet 128:1-6

Këngë e ngjitjeve. 128  Lum kush i frikësohet Jehovait+dhe ecën në udhët e tij!+   Atëherë do të hash mundin e duarve të tua.+Do të jesh i lumtur dhe do të të vejë mbarë.+   Si një hardhi që jep fryt do të jetë gruaja jote+brenda shtëpisë sate.Si filizat e ullirit+ do të jenë bijtë e tu përreth tryezës sate.   Ja, kështu do të bekohet+kush i frikësohet Jehovait!+   Të bekoftë Jehovai nga Sioni,+dhe pafsh begatinë e Jerusalemit gjatë gjithë jetës sate!+   Pafsh bijtë e bijve të tu!+Pastë paqe Izraeli!+

Shënime në fund të faqes