1 Kronikave 8:1-40

8  Beniaminit+ i lindi Belahu,+ i parëlinduri i tij, Ashbeli+ i dyti, Aharahu+ i treti,  Nohahu+ i katërti dhe Rafa i pesti.  Belahu pati bij: Adarin, Geraun,+ Abihudin,  Abishuain, Naamanin, Ahoahun,  Geraun, Shefufanin+ dhe Huramin.+  Këta ishin bijtë e Ehudit. Këta ishin krerët e shtëpive të paraardhësve që u përkitnin banorëve të Gebës+ dhe u çuan në mërgim në Manahat:  Naamani, Akijahu dhe Gerau—ky ishte ai që i çoi ata në mërgim—të cilit i lindën Uza dhe Ahihudi.  Shaharaimit i lindën fëmijë në fushën+ e moabitëve, pasi i përzuri ata. Gratë e tij ishin Hushima dhe Bara.  Gruaja e tij Hodesha i lindi Jobabin, Zibinë, Meshën, Malkamin, 10  Jeuzin, Sakinë dhe Mirmahun. Këta ishin bijtë e tij, krerë të shtëpive të paraardhësve. 11  Hushima i lindi Abitubin dhe Elpaalin. 12  Bijtë e Elpaalit ishin Eberi, Mishami, Shemedi, i cili ndërtoi Onon+ dhe Lodin+ me fshatrat e tij, 13  si dhe Beriahu e Shema. Këta ishin krerë të shtëpive të paraardhësve, që u përkitnin banorëve të Ajalonit.+ Këta dëbuan banorët e Gathit. 14  Ishin edhe Ahioja, Shashaku, Jeremoti, 15  Zebadiahu, Aradi, Ederi, 16  Mikaeli, Ishpahu dhe Joha, bijtë e Beriahut;+ 17  dhe Zebadiahu, Meshulami, Hizki, Heberi, 18  Ishmerai, Izliahu, Jobabi, bijtë e Elpaalit; 19  dhe Jakimi, Zikri, Zabdi, 20  Elienai, Ziletai, Elieli, 21  Adajahu, Berajahu dhe Shimrati, bijtë e Shimeit;+ 22  Ishpani, Eberi, Elieli, 23  Abdoni, Zikri, Hanani, 24  Hananiahu, Elami, Antothijahu, 25  Ifdejahu dhe Penueli, bijtë e Shashakut; 26  Shamsherai, Shehariahu, Atalia, 27  Jareshiahu, Elija dhe Zikri, bijtë e Jerohamit. 28  Këta ishin krerë të shtëpive të paraardhësve sipas prejardhjes së tyre. Këta banuan në Jerusalem.+ 29  I ati i Gibeonit,+ Jejeli, banoi në Gibeon dhe emri i gruas së tij ishte Makaha.+ 30  Biri i tij i parëlindur ishte Abdoni, pastaj Zuri, Kishi, Baali, Nadabi,+ 31  Gedori, Ahioja dhe Zekeri.+ 32  Miklotit i lindi Shimeahu.+ Këta banuan në Jerusalem bashkë me disa nga vëllezërit e tyre dhe përballë kishin vëllezër të tjerë. 33  Nerit+ i lindi Kishi;+ Kishit i lindi Sauli;+ Saulit i lindën: Jonatani,+ Malki-Shua,+ Abinadabi+ dhe Eshbaali.+ 34  Biri i Jonatanit ishte Merib-Baali.+ Merib-Baalit i lindi Mikea.+ 35  Bijtë e Mikesë ishin: Pitoni, Meleku, Tarea+ dhe Akazi. 36  Akazit i lindi Jehoadahu; Jehoadahut i lindën: Alemethi, Azmaveti dhe Zimri. Zimrit i lindi Mozai; 37  Mozait i lindi Binea, biri i tij Rafahu,+ biri i tij Eleasahu, biri i tij Azeli. 38  Azeli kishte gjashtë bij. Emrat e tyre ishin: Azrikam, Bokeru, Ismael, Shearjah, Abdia dhe Hanan. Të gjithë këta ishin bijtë e Azelit. 39  Bijtë e vëllait të tij, Eshekut, ishin Ulami, i parëlinduri, Jeushi i dyti, dhe Elifeleti i treti. 40  Bijtë e Ulamit ishin burra trima+ dhe të fuqishëm, që tendosnin harkun+ dhe që kishin shumë bij+ e nipër: njëqind e pesëdhjetë. Të gjithë këta ishin prej bijve të Beniaminit.

Shënime në fund të faqes