Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Cila është pikëpamja e Perëndisë për martesën?

Cila është pikëpamja e Perëndisë për martesën?

Shiko se çfarë thotë Bibla për pikëpamjen që ka Perëndia për martesën.