Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Mbretëria e Perëndisë ka filluar të qeverisë më 1914

Mbretëria e Perëndisë ka filluar të qeverisë më 1914

Shiko si tregojnë profecitë e Biblës se 1914-a ishte viti kur Mbretëria e Perëndisë nisi të qeverisë në qiell dhe kur filluan «ditët e fundit».—2 Timoteut 3:1.