Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A është pornografia mëkat kundër Perëndisë?

A është pornografia mëkat kundër Perëndisë?

Mjaft njerëz, madje edhe disa fetarë, nuk mendojnë se pornografia është mëkat kundër Perëndisë. A është vërtet kështu?