Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A ekziston Zoti?

A ekziston Zoti?

Shqyrto disa arsyetime logjike që të ndihmojnë të kuptosh nëse Perëndia ekziston.