Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Kush është autori i Biblës?

Kush është autori i Biblës?

Nëse Bibla u shkrua nga njerëzit, atëherë pse quhet ‘fjala e Perëndisë’? (1 Selanikasve 2:13) Si ua transmetoi mendimet Perëndia njerëzve?