Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Pse e krijoi Perëndia tokën?

Pse e krijoi Perëndia tokën?

Çfarë qëllimi ka Perëndia për tokën? A do të bëhet ndonjëherë parajsë?