Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Në ç’gjendje janë të vdekurit?

Në ç’gjendje janë të vdekurit?

Çfarë ndodh me ne kur vdesim? Përgjigjja e qartë e Biblës na ngushëllon e na qetëson.