Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Çfarë është Mbretëria e Perëndisë?

Çfarë është Mbretëria e Perëndisë?

Jezui i mësoi të tjerët për Mbretërinë e Perëndisë më shumë se për çdo gjë tjetër. Çfarë është Mbretëria? Çfarë të mirash do të të sjellë?