Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

A ke menduar ndonjëherë?

A ke menduar ndonjëherë?
  • Nëse Zoti na do, pse i ka lejuar kaq gjatë ligësinë dhe vuajtjet?

  • Si mund të jemi të sigurt se po jetojmë në ditët e fundit të kësaj bote?

  • Si e dimë që premtimet e Biblës për Mbretërinë e Perëndisë do të dalin të vërteta?

  • A mund të na ndihmojë Bibla të marrim vendime të mençura që tani?

Ngaqë Krijuesi ynë na do, na ka siguruar përgjigjet për këto pyetje dhe për shumë të tjera. Që të gjesh përgjigjet e këtyre pyetjeve, shih sitin tonë www.jw.org, i cili është bërë enkas që të ndihmojë njerëzit të mësojnë për Biblën.

Në këtë sit do të gjesh fletë për të mësuar, artikuj, regjistrime audio-video, intervista dhe një larmi botimesh, ku përfshihet edhe Bibla. Të gjitha janë falas dhe pa asnjë lloj detyrimi.