KULLA E ROJËS Nr. 2 2020 | Çfarë është Mbretëria e Perëndisë?

Gjatë shekujve, njerëzit e kanë bërë këtë pyetje. Përgjigjja gjendet kollaj në Bibël.

«Ardhtë Mbretëria jote!»—Një lutje e përsëritur nga miliona njerëz

Cilat pyetje për Mbretërinë e Perëndisë kanë nevojë për përgjigje që të kuptojmë domethënien e kësaj lutjeje?

Pse kemi nevojë për Mbretërinë e Perëndisë?

Kur njerëzit e papërsosur vetëqeverisen, problemet s’kanë të sosur.

Kush është Mbreti i Mbretërisë së Perëndisë?

Nën frymëzimin e Perëndisë, disa shkrimtarë të Biblës dokumentuan të dhëna që na ndihmojnë të identifikojmë Mbretin e Mbretërisë së Perëndisë. Gjatë gjithë historisë njerëzore, vetëm një njeri i ka plotësuar të gjitha këto kërkesa.

Kur do ta qeverisë tokën Mbretëria e Perëndisë?

Edhe disa dishepuj besnikë të Jezuit donin ta dinin këtë. Si iu përgjigj ai?

Çfarë do të realizojë Mbretëria e Perëndisë?

Jezui e dinte se Mbretëria e Perëndisë është e vetmja qeveri që mund të zgjidhë problemet në tokë. Çfarë ka realizuar tashmë Mbretëria e Perëndisë që të kemi besim tek ajo?

Merr anën e Mbretërisë së Perëndisë që tani!

Jezui i nxiti dishepujt e tij të kërkonin në radhë të parë Mbretërinë. Si mund ta bësh këtë?

Mbretëria e Perëndisë: Çfarë është?

Shumë veta luten që Mbretëria e Perëndisë të vijë. Por, a ke menduar ndonjëherë çfarë është Mbretëria e Perëndisë dhe çfarë do të bëjë?