Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Mund ta arrijmë lumturinë e vërtetë duke iu bindur urdhërimeve të Perëndisë

Bekime për ata që i binden Perëndisë

Bekime për ata që i binden Perëndisë

Profeti Moisi tha se, po t’u bindemi urdhërimeve të Perëndisë, do të marrim bekimin e tij. (Ligji i përtërirë 10:13; 11:27) Ne nuk i bindemi Perëndisë nga frika se na ndëshkon. Cilësitë e tij të bukura na motivojnë t’i bindemi nga dashuria dhe ngaqë nuk duam të bëjmë diçka që e lëndon. «Kjo do të thotë dashuri për Perëndinë: të zbatojmë urdhërimet e tij.»—1 Gjonit 5:3.

Por, si na sjell bindja bekimin e Perëndisë? Të shohim dy mënyra.

1. BINDJA NA BËN TË MENÇUR

«Unë, Jehovai, jam Perëndia yt, Ai që të mëson si të nxjerrësh dobi për vete, Ai që të udhëheq nëpër rrugën nga duhet të shkosh.»—ISAIA 48:17.

Perëndia Jehova, Krijuesi ynë, na njeh dhe na jep drejtimin që na nevojitet. Nëse duam që mësimet e tij të na ndihmojnë të marrim vendime të mençura, duhet të mësojmë nga Shkrimet e Shenjta çfarë pret prej nesh dhe pastaj t’i zbatojmë.

2. BINDJA NA BËN TË LUMTUR

«Lum ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë!» —LUKA 11:28.

Sot miliona veta ia vënë veshin Fjalës së Perëndisë, prandaj janë vërtet të lumtur. Për shembull, të shohim rastin e një burri nga Spanja që kishte temperament shpërthyes dhe i keqtrajtonte të tjerët, si edhe të shoqen. Një ditë lexoi në shkrimet e profetit Moisi për karakterin e butë të Jozefit, djalit të Jakobit. Jozefin e shitën si skllav dhe e burgosën pa të drejtë, e prapëseprapë mbajti një frymë të butë, paqësore dhe falëse. (Zanafilla, kapitujt 37-45) Ai tha: «Shembulli i Jozefit më dha shtysë të isha më i butë, më i njerëzishëm dhe të kisha vetëkontroll. Si rezultat, sot kam një jetë të lumtur.»

Shkrimet e Shenjta kanë edhe udhëzime të tjera si t’i trajtojmë të tjerët. T’i shohim në artikullin vijues.