KULLA E ROJËS Nr. 3 2020 | Bekime nga një Perëndi i dashur

Gjej cilat janë ato, pse mund t’u besosh dhe si të nxjerrësh dobi.

Bekime të përhershme nga një Perëndi i dashur

A ta do zemra të jetosh në një botë më të mirë—në një botë pa luftëra, dhunë dhe konflikte? Nuk është thjesht një ëndërr, por një premtim nga Perëndia.

Krijuesi ynë i dashur merakoset për ne

Si një atë i dashur, Perëndia kujdeset për familjen e tij. Në ç’mënyrë?

Si na i zbulon Krijuesi premtimet e tij të dashura?

Si e shkroi për ne mesazhin e tij Perëndia nëpërmjet profetëve?

A ka ndryshuar Fjala e shkruar e Perëndisë?

Shih çfarë zbuluan ekspertët për Biblën që kemi sot.

Mësojmë për Perëndinë nga profetët

Tre profetë besnikë na ndihmojnë të mësojmë për Perëndinë dhe si të marrim bekimin e tij.

Lutuni vazhdimisht për miratimin e Perëndisë

Si të lutemi që Perëndia të na dëgjojë dhe të na bekojë?

Bekime për ata që i binden Perëndisë

Shih dy mënyra si bindja ndaj Perëndisë na sjell bekimin e tij.

Si të tregojmë dashuri për të tjerët?

Nuk është gjithnjë e lehtë t’u tregosh dashuri të tjerëve, ama s’është e pamundur.

Bekime për ata që ndihmojnë dikë në vështirësi

Si do të na sjellin miratimin dhe bekimin e Perëndisë përpjekjet tona për të ndihmuar dikë në vështirësi?

Shijo përgjithmonë bekimet e Krijuesit

Si do të jetë jeta në tokë kur Perëndia të plotësojë premtimin që i bëri Abrahamit?

A ke menduar ndonjëherë . . .

Gjej përgjigje për problemet e jetës dhe për Perëndinë.