KULLA E ROJËS Nr. 1 2020 | Në kërkim të së vërtetës

Bibla jep përgjigjet e vërteta për disa nga pyetjet më të rëndësishme të jetës.

Në kërkim të së vërtetës

Në një atmosferë mosbesimi dhe keqinformimi, ka disa hapa që mund të ndjekësh për të gjetur përgjigje të vërteta për pyetjet më të rëndësishme të jetës.

Bibla: Burim i besueshëm i së vërtetës

Mund të jesh plotësisht i bindur se Bibla është e denjë për besimin tënd.

E vërteta për Zotin dhe për Krishtin

Si ndryshon Zoti nga Jezu Krishti?

E vërteta për Mbretërinë e Perëndisë

Shkrimet tregojnë kush është Mbreti i Mbretërisë së Perëndisë, si edhe vendndodhjen, qëllimin, qeveritarët dhe nënshtetasit e saj.

E vërteta për të ardhmen

Forcoje besimin te premtimet e Zotit për të ardhmen e tokës dhe për njerëzit që do të jetojnë në të.

Ç’të mira të sjell e vërteta?

E vërteta e Fjalës së Perëndisë sjell një jetë më të mirë.