Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Bibliografi

Bibliografi

1. Si filloi jeta?

1. How Life Began​—Evolution’s Three Geneses, nga Aleksandër Menezhi, përkthyer nga Daniel Simberlofi, 2008, f. 30-33, 45.

a. Life Itself​—Its Origin and Nature, nga Fransis Kriku, 1981, f. 15-16, 141-​153.

2. Scientific American, “A Simpler Origin for Life,” nga Robert Shapiroja, qershor 2007, f. 48.

a. The New York Times, “A Leading Mystery of Life’s Origins Is Seemingly Solved,” nga Nikolas Uejdi, 14 maj 2009, f. A23.

3. Scientific American, qershor 2007, f. 48.

4. Scientific American, qershor 2007, f. 47, 49-50.

5. Information Theory, Evolution, and the Origin of Life, nga Hubert P. Jokei, 2005, f. 182.

6. NASA’s Astrobiology Magazine, “Life’s Working Definition​—Does It Work?” (http:/​/​www.nasa.gov/​vision/​universe/​starsgalaxies/​life’s_working_definition.html), marrë më 17/​3/​2009.

2. A ka ndonjë formë jete vërtet të thjeshtë?

7. Princeton Weekly Bulletin, “Nuts, Bolts of Who We Are,” nga Stiven Shulci, 1 maj 2000, (http:/​/​www.princeton.edu/​pr/​pwb/​00/​0501/​p/​brain.shtml), marrë më 27/​3/​2009.

a. “The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002,” Press Release, 7 tetor 2002, (http:/​/​nobelprize.org/​nobel_prizes/​medicine/​laureates/​2002/ press.html), marrë më 27/​3/​2009.

8. “The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2002,” 7 tetor 2002.

9. Encyclopaedia Britannica, CD 2003, Cell, “The Mitochondrion and the Chloroplast,” subhead, “The Endosymbiont Hypothesis.”

10. How Life Began​—Evolution’s Three Geneses, f. 32.

11. Molecular Biology of the Cell, botimi i dytë, nga Brus Alberts et al, 1989, f. 405.

12. Molecular Human Reproduction, “The Role of Proteomics in Defining the Human Embryonic Secretome,” nga M. G. Kac-Jafe, S. Mak-Rejnoldsi, D. K. Gardneri dhe U. B. Skullkrafti, 2009, f. 271.

13. Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life, nga Radu Popa, 2004, f. 129.

14. Between Necessity and Probability: Searching for the Definition and Origin of Life, f. 126-127.

 (Kutia) Sa shpejt mund të riprodhohet një qelizë?

15. Origin of Mitochondria and Hydrogenosomes, nga Uilliam F. Martini dhe Miklós Myleri, 2007, f. 21.

16. Brain Matters​—Translating Research Into Classroom Practice, nga Pat Ulfi, 2001, f. 16.

3. Nga erdhën udhëzimet?

17. Research News Berkley Lab, (http:/​/​www.lbl.gov/​Science-Articles/​Archive/​LSD-molecular-DNA.html), artikulli: “Molecular DNA Switch Found to Be the Same for All Life,” kontakti: Lin Jarris, f. 1 nga 4; marrë më 10/​2/​2009.

18. Life Script, nga Nikolas Uejdi, 2001, f. 79.

19. Bioinformatics Methods in Clinical Research, botuar nga Runi Matieseni, 2010, f. 49.

20. Scientific American, “Computing With DNA,” nga Leonard M. Adlemani, gusht 1998, f. 61.

21. Nano Letters, “Enumeration of DNA Molecules Bound to a Nanomechanical Oscillator,” nga B. Iliçi, J. Jangu, K. Aubini, R. Rajenbahu, S. Krylovi dhe H. G. Krejghedi, Vol. 5, Nr. 5, 2005, f. 925, 929.

22. Genome​—The Autobiography of a Species in 23 Chapters, nga Mat Ridli, 1999, f. 7-8.

23. Essential Cell Biology, botimi i dytë, nga Brus Albertsi, Denis Breji, Karen Hopkini, Aleksandër Xhonsoni, Xhulian Ljuisi, Martin Rafi, Keit Robertsi dhe Piter Uolteri, 2004, f. 201.

24. Molecular Biology of the Cell, botimi i katërt, nga Brus Albertsi et al, 2002, f. 258.

25. No Ordinary Genius​—The Illustrated Richard Feynman, botuar nga Kristofer Sajksi, 1994, fotografia pa numër faqeje; shih diçiturën.

a. New Scientist, “Second Genesis​—Life, but Not As We Know It,” nga Bob Holmsi, 11 mars 2009, (http://​www.newscientist.com/​article/​mg20126990.100) marrë më 11/​3/​2009.

26. The Search for Extraterrestrial Intelligence​—A Philosophical Inquiry, nga Dejvid Lambi, 2001, f. 83.

27. Associated Press Newswires, “Famous Atheist Now Believes in God,” nga Riçard N. Ostlingu, 9 dhjetor 2004.

(Kutia) Një molekulë që mund të lexohet dhe kopjohet

28. Intelligent Life in the Universe, botimi i dytë, nga Peter Ulmshnajderi, 2006, f. 125.

4. A ka ardhur çdo formë jete nga një paraardhës i përbashkët?

29. Biology and Philosophy, “The Concept of Monophyly: A Speculative Essay,” nga Malkolm S. Gordoni, 1999, f. 335.

30. New Scientist, “Uprooting Darwin’s Tree,” nga Graham Lotoni, 24 janar 2009, f. 34.

31. New Scientist, 24 janar 2009, f. 37, 39.

32. Field Museum of Natural History Bulletin, “Conflicts Between Darwin and Paleontology,” nga David M. Raupi, janar 1979, f. 23.

33. Archaeology, “The Origin of Form Was Abrupt Not Gradual,” nga Suzan Mazuri, 11 tetor 2008, (www.archaeology.org/​online/interviews/​newman.html),marrë më 23/​2/​2009.

34. In Search of Deep Time​—Beyond the Fossil Record to a New History of Life, nga Henri Xhi, 1999, f. 23.

35. Biology and Philosophy, f. 340.

36. National Geographic, “Fossil Evidence,” nëntor 2004, f. 25.

37. The Evolutionists​—The Struggle for Darwin’s Soul, nga Riçard Morrisi, 2001, f. 104-105.

(Kutia) Ç’të themi për evolucionin e njeriut?

38. The Human Lineage, nga Mat Kartmilli, Fred H. Smithi, 2009, Parathënia, f. xi.

39. Fossils, Teeth and Sex​—New Perspectives on Human Evolution, nga Çarls E. Oksnardi, 1987, Parathënia, f. xi, xii.

a. From Lucy to Language, nga Donald Johansoni dhe Blejk Edgari, 1996, f. 22.

b. Anthropolgie, XLII/​1, “Palaeodemography and Dental Microwear of Homo Habilis From East Africa,” nga Laura M. Martinesi, Jordi Galbani dhe Alehandro Pérez-Pérezi, 2004, f. 53.

c. In Search of Deep Time​—Beyond the Fossil Record to a New History of Life, f. 22.

40. Critique of Anthropology, vëllimi 29(2), “Patenting Hominins​—Taxonomies, Fossils and Egos,” nga Robin Derikorti, 2009, f. 195-196, 198.

41. Nature, “A New Species of Great Ape From the Late Miocene Epoch in Ethiopia,” nga Gen Suva, Reiko T. Konoi, Shigehiro Katohu, Berhane Asfavi dhe Jonas Bejene, 23 gusht 2007, f. 921.

42. Acta Biologica Szegediensis, vëllimi 46(1-2), “New Findings​—New Problems in Classification of Hominids,” nga Djula Djeneshi, 2002, f. 57, 59.

43. New Scientist, “A Fine Fossil​—But a Missing Link She’s Not,” nga Kris Bidi, 30 maj 2009, f. 18.

44. The Guardian, London, “Fossil Ida: Extraordinary Find Is ‘Missing Link’ in Human Evolution,” nga Xhejms Randersoni, 19 maj 2009, (http:/​/www.guardian.co.uk/​science/​2009/may/​19/​ida-fossil-missing-link),marrë më 25/​8/​2009.

45. New Scientist, 30 maj 2009, f. 18-19.

46. Critique of Anthropology, vëllimi 29(2), f. 202.

47. Science and Justice, Vol. 43, Nr. 4, (2003) section, Forensic Anthropology, “Anthropological Facial ‘Reconstruction’​—Recognizing the Fallacies, ‘Unembracing’ the Errors, and Realizing Method Limits,” nga K. N. Stiveni, f. 195.

48. The Human Fossil Record​—Volume Three, nga Ralf L. Holloueji, Dagllas K. Brodfildi dhe Majkëll S. Huani, 2004, Parathënia xvi.

49. Scientific American Mind, “Intelligence Evolved,” nga Ursula Dike dhe Gerhard Rothi, gusht/​shtator 2008, f. 72.

50. American Journal of Physical Anthropology, “How Neandertals Inform Human Variation,” nga Milford H. Uolpofi, 2009, f. 91.

51. Conceptual Issues in Human Modern Origins Research, botuesit G. A. Klarku dhe K. M. Uillermeti, 1997, f. 5, 60.

a. Wonderful Life​—The Burgess Shale and the Nature of History, nga Stiven Xheji Gold, 1989, f. 28.