Gëzoje jetën përgjithmonë—Mësimet elementare të Biblës

Kjo broshurë përmban mësimet elementare të Biblës dhe është pjesë e programit për ta studiuar atë falas.

Mëso më shumë

PYETJE QË BËHEN MË SHPESH

Çfarë është një program për studimin e Biblës?

Gjej përgjigjet e pyetjeve për programin falas të studimit të Biblës.