Programi i kongresit për vitin 2021

E premte

Programi i së premtes bazohet te Luka 17:5—«Na jep më shumë besim».

E shtunë

Programi i së shtunës bazohet te Juda 3—«Luftoni me mish e me shpirt për besimin».

E diel

Programi i së dielës bazohet te Mateu 21:21—«Po të keni besim . . . , ashtu do të bëhet».

Informacion për delegatët

Informacione të dobishme për delegatët e kongresit.