Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Libri i Ligjit të përtërirë

Kapitujt

Përmbajtja

 • 1

  • Nisja nga mali Horeb (1-8)

  • Emërohen krerë dhe gjykatës (9-18)

  • Mosbindja në Kadesh-Barnea (19-46)

   • Izraeli nuk pranon të hyjë në Tokën e Premtuar (26-33)

   • Dështojnë përpjekjet për të pushtuar Kananin (41-46)

 • 2

  • Enden në shkretëtirë për 38 vjet (1-23)

  • Fitorja ndaj Sihonit, mbretit të Heshbonit (24-37)

 • 3

  • Fitorja ndaj Ogut, mbretit të Bashanit (1-7)

  • Ndahet vendi në lindje të Jordanit (8-20)

  • Josiut i thuhet të mos ketë frikë (21, 22)

  • Moisiu nuk do të hyjë në Tokën e Premtuar (23-29)

 • 4

  • Izraelit i bëhet thirrje që të bindet (1-14)

   • Mos harro veprat e Perëndisë (9)

  • Jehovai kërkon t’i përkushtohesh vetëm atij (15-31)

  • S’ka Perëndi tjetër veç Jehovait (32-40)

  • Qytetet e strehimit në lindje të Jordanit (41-43)

  • Prezantohet Ligji (44-49)

 • 5

  • Besëlidhja e Jehovait në Horeb (1-5)

  • Përsëriten Dhjetë Urdhërimet (6-22)

  • Populli frikësohet në malin Sinai (23-33)

 • 6

  • Duaje Jehovain me gjithë zemrën tënde (1-9)

   • «Dëgjo, o Izrael» (4)

   • Prindërit duhet të mësojnë fëmijët (6, 7)

  • Mos e harro Jehovain (10-15)

  • Mos e vër në provë Jehovain (16-19)

  • Tregoji brezit tjetër (20-25)

 • 7

  • Shtatë kombet që do të shkatërrohen (1-6)

  • Arsyeja pse u zgjodh Izraeli (7-11)

  • Bindja sjell bekime (12-26)

 • 8

  • Sillen sërish ndër mend bekimet e Jehovait (1-9)

   • «Njeriu s’jeton vetëm me bukë» (3)

  • Mos e harro Jehovain (10-20)

 • 9

  • Arsyeja pse iu dha Izraelit Toka e Premtuar (1-6)

  • Izraeli provokon katër herë Jehovain (7-29)

   • Viçi prej ari (7-14)

   • Moisiu ndërhyn (15-21, 25-29)

   • Tri provokime të tjera (22)

 • 10

  • Dy pllakat e reja (1-11)

  • Çfarë kërkon Jehovai (12-22)

   • Nderoje thellësisht dhe duaje Jehovain (12)

 • 11

  • Ti e pe madhështinë e Jehovait (1-7)

  • Toka e Premtuar (8-12)

  • Shpërblimet e bindjes (13-17)

  • Skaliti në zemër fjalët e Perëndisë (18-25)

  • ‘Bekimi dhe mallkimi’ (26-32)

 • 12

  • Adhuroje Perëndinë në vendin që zgjedh ai (1-14)

  • Lejohet të hahet mishi, por jo gjaku (15-28)

  • Mos bjer në kurthin e perëndive të tjera (29-32)

 • 13

  • Çfarë duhet bërë me apostatët (1-18)

 • 14

  • Mënyra të papërshtatshme për të mbajtur zi (1, 2)

  • Ushqimet e pastra dhe të papastra (3-21)

  • E dhjeta e gjithë prodhimit për Jehovain (22-29)

 • 15

  • Falen borxhet çdo shtatë vjet (1-6)

  • Të ndihmohen të varfrit (7-11)

  • Skllevërit lihen të lirë çdo shtatë vjet (12-18)

   • Veshi i skllavit shpohet me fëndyell (16, 17)

  • Shenjtërohet pjella e parë e kafshëve (19-23)

 • 16

  • Festa e Kalimit; Festa e Bukëve Pa Maja (1-8)

  • Festa e Javëve (9-12)

  • Festa e Kasolleve (13-17)

  •  Emërohen gjykatës (18-20)

  • Objekte adhurimi të ndaluara (21, 22)

 • 17

  • Flijimet duhet të jenë të patëmeta (1)

  • Si të trajtohen çështjet e apostazisë (2-7)

  • Si të gjykohen çështjet e vështira (8-13)

  • Udhëzime për mbretin e ardhshëm (14-20)

   • Mbreti duhet të shkruajë një kopje të Ligjit (18)

 • 18

  • Racioni i priftërinjve dhe i levitëve (1-8)

  • Ndalohet okultizmi (9-14)

  • Një profet si Moisiu (15-19)

  • Si të dallohen profetët e rremë (20-22)

 • 19

  • Faji i gjakut dhe qytetet e strehimit (1-13)

  • Nuk duhen shtyrë shenjat e kufirit të pronës (14)

  • Dëshmitarët në gjyq (15-21)

   • Duhen dy ose tre dëshmitarë (15)

 • 20

  • Rregullat e luftës (1-20)

   • Përjashtimi nga shërbimi ushtarak (5-9)

 • 21

  • Raste të pazgjidhura vrasjesh (1-9)

  • Martesa me robinjat (10-14)

  • E drejta e të parëlindurit (15-17)

  • Një bir kokëfortë (18-21)

  • Ai që varet në shtyllë është i mallkuar (22, 23)

 • 22

  • Kujdesi për kafshët e të afërmit (1-4)

  • Veshja e rrobave të seksit tjetër (5)

  • Dhembshuri për kafshët (6, 7)

  • Parmak për tarracën (8)

  • Kombinime të papërshtatshme (9-11)

  • Xhufka thekësh te rrobat (12)

  • Ligje për dhunimet seksuale (13-30)

 • 23

  • Ata që nuk pranohen në kongregacionin e Perëndisë (1-8)

  • Pastërtia në kamp (9-14)

  • Skllevërit e arratisur (15, 16)

  • Ndalohet prostitucioni (17, 18)

  • Kamata dhe zotimet (19-23)

  • Çfarë u lejohet kalimtarëve të hanë (24, 25)

 • 24

  • Martesa dhe divorci (1-5)

  • Respekti për jetën (6-9)

  • Meraku për të varfrit (10-18)

  • Rregullat për të mbledhur atë që mbetet nga korrja (19-22)

 • 25

  • Numri i përcaktuar i të goditurave (1-3)

  • Mos i vër gojëz demit kur shin grurin (4)

  • Martesa me kunatin (5-10)

  • Ndëshkimi kur kapen pjesët intime (11, 12)

  • Peshat dhe masat e sakta (13-16)

  • Të shkatërrohen amalekitët (17-19)

 • 26

  • Blatimi i fryteve të para (1-11)

  • E dhjeta e dytë e prodhimit (12-15)

  • Izraeli, një zotërim i veçantë për Jehovain (16-19)

 • 27

  • Ligji të shkruhet në gurë (1-10)

  • Në malin Ebal dhe në malin Gerizim (11-14)

  • Renditen mallkimet (15-26)

 • 28

  • Bekimet e bindjes (1-14)

  • Mallkimet e mosbindjes (15-68)

 • 29

  • Besëlidhja me Izraelin në Moab (1-13)

  • Paralajmërim kundër mosbindjes (14-29)

   • Gjërat e fshehta dhe gjërat e zbuluara (29)

 • 30

  • Të kthehesh te Jehovai (1-10)

  • Urdhërimet e Jehovait nuk janë tepër të vështira (11-14)

  • Të zgjedhësh mes jetës dhe vdekjes (15-20)

 • 31

  • Moisiu në prag të vdekjes (1-8)

  • Leximi publik i Ligjit (9-13)

  • Emërohet Josiu (14, 15)

  • Parathuhet rebelimi i Izraelit (16-30)

   • Një këngë për të mësuar Izraelin (19, 22, 30)

 • 32

  • Kënga e Moisiut (1-47)

   • Jehovai, Shkëmbi (4)

   • Izraeli harron Shkëmbin e tij (18)

   • «Hakmarrja më përket mua» (35)

   • «Gëzoni, ju kombe, me popullin e tij» (43)

  • Moisiu do të vdesë në malin e Nebos (48-52)

 • 33

  • Moisiu bekon fiset (1-29)

   • ‘Krahët e përjetshëm’ të Jehovait (27)

 • 34

  • Jehovai i tregon Moisiut Tokën e Premtuar (1-4)

  • Vdekja e Moisiut (5-12)