Romakëve 5:1-21

  • U pajtuam me Perëndinë nëpërmjet Krishtit (1-11)

  • Adami na solli vdekjen, Krishti na solli jetën (12-21)

    • Mëkati dhe vdekja u përhapën te të gjithë (12)

    • Një akt i vetëm shfajësimi (18)

5  Prandaj, tani që jemi shpallur të drejtë falë besimit,+ le të gëzojmë paqe* me Perëndinë nëpërmjet Zotërisë tonë Jezu Krisht,+  sepse falë besimit tek ai, na është hapur rruga për këtë mirësi të pamerituar që gëzojmë tashmë;+ dhe le të ngazëllojmë* për shpresën që kemi se do të marrim lavdi nga Perëndia.  E jo vetëm kaq, por le të ngazëllojmë* edhe në shtrëngime,*+ sepse e dimë që shtrëngimet sjellin qëndrueshmëri,+  qëndrueshmëria sjell miratimin e Perëndisë,+ miratimi i Perëndisë sjell shpresë,+  dhe shpresa nuk të zhgënjen,+ sepse fryma e shenjtë që na u dha, i ka mbushur zemrat tona me dashurinë e Perëndisë.+  Në të vërtetë, kur ne ishim akoma të dobët,+ Krishti vdiq në kohën e caktuar për njerëz mëkatarë.  Vështirë të vdesë dikush për një njeri të drejtë, por për një njeri të mirë, mbase dikush edhe e merr guximin të vdesë.  Kurse Perëndia na e tregon dashurinë e vet në këtë mënyrë: ndërsa akoma ishim mëkatarë, Krishti vdiq për ne.+  Aq më tepër tani që jemi shpallur të drejtë me anë të gjakut të Krishtit,+ jemi të sigurt se falë tij do të shpëtojmë nga zemërimi i furishëm i Perëndisë.+ 10  E nëse u pajtuam me Perëndinë nëpërmjet vdekjes së Birit të tij kur ishim armiq,+ aq më tepër tani që jemi pajtuar, jemi të sigurt se do të shpëtojmë nëpërmjet jetës së tij. 11  Jo vetëm kaq, por edhe ngazëllojmë për lidhjen e ngushtë që kemi me Perëndinë falë Zotërisë tonë Jezu Krisht, nëpërmjet të cilit tani jemi pajtuar me Perëndinë.+ 12  Mëkati hyri në botë nëpërmjet një njeriu të vetëm dhe vdekja nëpërmjet mëkatit,+ e kështu vdekja u përhap te të gjithë njerëzit, sepse të gjithë kishin mëkatuar.+ 13  Në të vërtetë, mëkati ishte në botë para se të vinte Ligji, por mëkati nuk llogaritet kundër askujt kur nuk ka ligj.+ 14  E megjithatë, vdekja mbretëroi që nga Adami deri te Moisiu edhe mbi ata që s’kishin mëkatuar siç mëkatoi Adami, i cili ngjason me atë që duhej të vinte.+ 15  Por me dhuratën e Perëndisë nuk është si me mëkatin. Faktikisht, nëse nga mëkati i një njeriu të vetëm vdiqën shumë veta, aq më tepër vërshuan për shumë veta mirësia e pamerituar e Perëndisë dhe dhurata* që dha ai falë mirësisë së pamerituar të një njeriu të vetëm,+ Jezu Krishtit.+ 16  Gjithashtu, dobitë e dhuratës së Perëndisë nuk janë si pasojat e mëkatit të një njeriu të vetëm,+ sepse nga gjykimi i dhënë për një mëkat të vetëm, u shpallën fajtorë shumë veta,+ kurse nga dhurata që u dha pas shumë mëkateve, u shpallën të drejtë shumë veta.+ 17  E nëse vdekja mbretëroi nëpërmjet mëkatit të një njeriu të vetëm,+ aq më tepër jemi të sigurt se ata që marrin me bollëk mirësinë e pamerituar të Perëndisë dhe dhuratën e tij, falë së cilës shpallen të drejtë,+ do të jetojnë e do të mbretërojnë+ nëpërmjet një njeriu të vetëm, Jezu Krishtit.+ 18  Prandaj, ashtu si nëpërmjet një mëkati të vetëm, njerëz të çdo lloji u shpallën fajtorë,+ po ashtu, nëpërmjet një akti të vetëm shfajësimi, njerëz të çdo lloji+ shpallen të drejtë për jetën.+ 19  Ashtu si nëpërmjet mosbindjes së një njeriu të vetëm, shumë u bënë mëkatarë,+ po ashtu, nëpërmjet bindjes së një të vetmi, shumë do të bëhen të drejtë.+ 20  Ndërkohë Ligji u dha për të treguar që mëkatet ishin të shumta.+ Megjithatë, atje ku mëkatet ishin me bollëk, mirësia e pamerituar vërshoi edhe më tepër. 21  Për cilin qëllim? Që, sikurse mëkati mbretëroi bashkë me vdekjen,+ edhe mirësia e pamerituar të mbretërojë me anë të drejtësisë, e cila të çon në jetën e përhershme nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotërisë tonë.+

Shënimet

Një mundësi tjetër «ne gëzojmë paqe».
Një mundësi tjetër «ne ngazëllojmë».
Një mundësi tjetër «ne ngazëllojmë».
Ose «vështirësi».
Ose «dhurata falas».