Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Parathënie për librin e Markut

Parathënie për librin e Markut

Shqyrtoni Ungjillin e Markut, tregim dinamik dhe i shkurtër për shërbimin e Jezuit.