Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Parathënie për librin e Hageut

Parathënie për librin e Hageut

Një përmbledhje e librit profetik të Hageut që thekson sa e rëndësishme është të vëmë në radhë të parë adhurimin ndaj Perëndisë dhe jo interesat tona.