Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Parathënie për librin e Gjonit

Parathënie për librin e Gjonit

Përmbledhje e librit të Gjonit, një tregim që nxjerr në pah dashurinë e Perëndisë.