Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Parathënie për librin e Eklisiastiut

Parathënie për librin e Eklisiastiut

Përmbledhje e shkurtër e librit të Eklisiastiut, i cili na ndihmon të gëzojmë një jetë vërtet kuptimplotë.