Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Parathënie për librin e Danielit

Parathënie për librin e Danielit

Përmbledhje e librit të Danielit, një profeci që thekson ngritjen dhe rënien e fuqive botërore, nga Babilonia deri në ditët e fundit dhe që arrin pikën kulmore me qeverisjen e Mbretërisë së Perëndisë.