Kalo te përmbajtja

Kalo te përmbajtja

Parathënie për librin «Kënga e Solomonit»

Parathënie për librin «Kënga e Solomonit»

Përmbledhje e shkurtër për Këngën e Solomonit. Kënga flet për dashurinë e pastër dhe për besnikërinë.