Kalo te përmbajtja

‘As edhe një fjalë nuk mbeti pa u plotësuar’

Udhëtimi i Izraelit në shkretëtirë përfundoi. Në horizont dukej Toka e Premtuar e shumëpritur. A do t’i bindeshin pikë për pikë Jehovait izraelitët nën drejtimin e Josiut dhe të përjetonin përmbushjen e premtimeve të Tij? Shihni si ky tregim na forcon sigurinë se Fjala e Perëndisë do të plotësohet në ditët tona!