Kalo te përmbajtja

Seri me artikuj

Kërko dhe lexo artikuj që flasin për Biblën, për vlerën e saj praktike dhe për veprimtaritë e Dëshmitarëve të Jehovait. Zgjidh gjuhën tek ikona e gjuhëve, që të lexosh artikujt e disponueshëm në atë gjuhë.

 

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Sigurohen ndihma për të prekurit nga katastrofat

Gjatë vitit të shërbimit 2020, miliona vëllezër e motra u prekën nga pandemia dhe nga katastrofat natyrore. Çfarë kemi bërë për t’i ndihmuar?

SI PËRDOREN DHURIMET E TUA

Sigurohen ndihma për të prekurit nga katastrofat

Gjatë vitit të shërbimit 2020, miliona vëllezër e motra u prekën nga pandemia dhe nga katastrofat natyrore. Çfarë kemi bërë për t’i ndihmuar?