KULLA E ROJËS Tetor 2010

TEMA KRYESORE

Pse të lutemi?

Pak tema biblike ngjallin kaq shumë interes dhe kureshtje. Por a është vërtet e nevojshme të lutemi?

TEMA KRYESORE

Kujt t’i lutemi?

A i dëgjon të gjitha lutjet Perëndia? Bibla mëson se shumë lutje nuk i drejtohen personit të duhur.

TEMA KRYESORE

Si të lutemi?

Bibla na ndihmon të përqendrohemi në aspekte më të rëndësishme të pyetjes: «Si duhet të lutemi?»

TEMA KRYESORE

Për çfarë të lutemi?

Në lutjen model të Jezuit, që nganjëherë quhet lutja «Ati ynë», Jezui po na tregonte qartë se cilave gjëra duhet t’u japim përparësi kur lutemi.

TEMA KRYESORE

A ka rëndësi ku dhe kur lutemi?

Mëso nëse Bibla thotë se lutjet duhen bërë në vende dhe orare të caktuara.

TEMA KRYESORE

A ndihmon lutja?

Lutja sjell shumë dobi fizike, emocionale dhe mbi të gjitha shpirtërore.

TEMA KRYESORE

A do t’i dëgjojë dhe a do t’u përgjigjet Perëndia lutjeve?

Bibla tregon se Jehovai i dëgjon lutjet sot. Nëse do t’i dëgjojë tonat apo jo, varet shumë nga ne.

MËSOJI FËMIJËT

Një Mbretëri që do të ndryshojë mbarë tokën

Jezui na mësoi të lutemi për Mbretërinë e Perëndisë. Si mendon se do të jetë toka kur të vijë Mbretëria e Perëndisë?