KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Prill 2013

Ky artikull do të na mësojë si ta studiojmë Biblën në mënyrë që të lejojmë mençurinë hyjnore të ndikojë në shërbimin e në jetën tonë.

U paraqitën vullnetarisht për të shërbyer në Meksikë

Mëso se si shumë të rinj kanë kapërcyer sfida për të zgjeruar shërbimin e tyre të krishterë.

Përfito plotësisht nga leximi i Biblës

Do të nxjerrim dobi nga Bibla vetëm nëse e studiojmë dhe i zbatojmë mësimet e saj. Mëso si ta bëjmë më të efektshëm leximin e Biblës.

Ndihmo veten dhe të tjerët duke përdorur Fjalën e Perëndisë

A e sheh Biblën si të çmuar? Një studim i 2 Timoteut 3:16 do të të ndërtojë besimin në këtë dhuratë nga Jehovai.

JETËSHKRIM

Pesë dekada në shërbimin e plotkohor pranë Rrethit Polar të Veriut

Lexo jetëshkrimin e Aili dhe Aniki Matilës, të cilat mësuan të mbështeteshin te Jehovai ndërsa shërbenin si pioniere speciale në veri të Finlandës.

‘Sigurohuni për gjërat më të rëndësishme’

Është nderi ynë të bëjmë pjesë në organizatën universale të Perëndisë. Si mund të tregojmë mbështetjen për veprën që po bën sot?

‘Le të mos lodhemi!’

Ç’do të na ndihmojë të ecim në një hap me organizatën e Jehovait e të mbetemi të zellshëm në shërbimin e Perëndisë?

A e dini?

Jezui paratha se tempulli i Jehovait do të shkatërrohej plotësisht. A është rindërtuar ndonjëherë tempulli në Jerusalem pas vitit 70 të e.s.?