KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Dhjetor 2012

Kujdes nga përdorimi besëtytnor i Biblës

Disa besojnë se Bibla ka fuqi magjike. Ç’mendoni? Si mund të nxirrni dobi vërtet nga mësimet e Biblës?

Si të kesh sukses të vërtetë në jetë?

Ç’do të thotë të kesh sukses në jetë? Shqyrtoni shembullin e mbretit Solomon dhe të apostullit Pavël.

Jeni kujdestarë të besueshëm

Të gjithë ata që i shërbejnë Perëndisë janë kujdestarë. Cilat janë tri parime që mund të na ndihmojnë ta përmbushim këtë përgjegjësi?

Pyetje nga lexuesit

Si duhet ta konsiderojnë të krishterët ruajtjen e embrioneve? Si mund të kualifikohen për t’u pagëzuar studentët e Biblës nëse nuk mund të martohen sipas ligjit?

A ju kujtohet?

A i keni lexuar me kujdes numrat e fundit të Kullës së Rojës? Provoni dhe shihni se çfarë kujtoni

Të ruajmë qëndrimin tonë si «banorë të përkohshëm»

Ç’do të thotë të jemi «banorë të përkohshëm» në këtë sistem? Çfarë pritet nga të gjithë të krishterët e vërtetë?

‘Banorët e përkohshëm’ të bashkuar në adhurimin e vërtetë

Si po predikojnë Dëshmitarët e Jehovait si pjesë e një vëllazërie ndërkombëtare?

Kulla e Rojës, botimi i thjeshtuar Pse doli ky botim?

Lexo si po përfitojnë të rritur e fëmijë nga ky botim i Kullës së Rojës.

Treguesi i temave Kulla e Rojës 2012

Tregues i të gjithë artikujve, botuar në Kullën e Rojës 2012, renditur sipas temave.