KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shtator 2016

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 24 tetor deri 27 nëntor 2016.

«Të mos të lëshojnë duart»

Si u jep forcë dhe zemër Jehovai shërbëtorëve të tij? Si mund ta imitosh?

Vazhdo të ndeshesh për bekimin e Jehovait

Shërbëtorët e Perëndisë hasin shumë pengesa ndërsa vazhdojnë të kërkojnë miratimin e tij. Prapëseprapë, mund të dalin fitimtarë!

Pyetje nga lexuesit

Çfarë është «fjala e Perëndisë» për të cilën Hebrenjve 4:12 thotë se «është e gjallë dhe ushtron fuqi»?

Mbrohet lajmi i mirë para funksionarëve të lartë

Mund të mësojmë nga përvojat që pati apostulli Pavël me sistemin ligjor të kohës së tij.

A e lëvdon Perëndinë stili yt i veshjes?

Për këtë mund të na udhëheqin parimet biblike.

Nxirr dobi nga drejtimi i Jehovait sot

Dëshmitarët në Poloni dhe në Fixhi marrin vendime të mençura.

Të rinj, forconi besimin tuaj

A ndihesh nën presion të pranosh edhe ti bindjet e përhapura, si për shembull të besosh tek evolucioni në vend se te krijimi? Nëse po, ky informacion është për ty.

Prindër, ndihmojini fëmijët të zhvillojnë besim

A ndihesh hera-herës i pazoti përballë kësaj sfide? Ja katër hapa që mund të të ndihmojnë t’ia dalësh mbanë.