KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shkurt 2019

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 8 prill deri 5 maj 2019

Mbaj integritetin!

Çfarë është integriteti dhe si mund ta mbajmë?

Kërko zemërbutësinë dhe kënaqe Jehovain

Si lanë shembullin Jezui dhe Moisiu në shfaqjen e zemërbutësisë? Cilat dobi vijnë kur zhvillojmë zemërbutësi sot?

Pse ta shprehësh çmueshmërinë?

Çfarë mund të mësojmë nga Jehovai, nga Jezui dhe nga një i lebrosur samaritan për shprehjen e çmueshmërisë?

Dashuria dhe drejtësia në Izraelin e lashtë

Çfarë zbulon Ligji i Moisiut për pikëpamjen e Perëndisë për dashurinë e drejtësinë?

JETËSHKRIM

Trashëgimia e vyer e krishterë më ndihmoi të lulëzoja

Kënaqu me jetëshkrimin e vëllait Uduorth Mills, që i ka shërbyer me besnikëri Jehovait për rreth 80 vjet.

A e dini?

Cila ishte origjina e sinagogës?