KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Shkurt 2018

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 2-29 prill 2018.

Imito besimin dhe bindjen e Noesë, Danielit dhe Jobit

Këta burra me besim hasën shumë nga vështirësitë që hasim ne sot. Çfarë i ndihmoi të mbanin integritetin?

A e njeh Jehovain ashtu si Noeja, Danieli dhe Jobi?

Si e njohën këta burra të Plotfuqishmin? Si u solli dobi kjo njohuri? Si të kultivojmë një besim si i tyre?

JETËSHKRIM

Me Jehovain gjithçka është e mundur

Disa fjalë tërheqëse të dëgjuara rastësisht në autobus në Kirgizistan i transformuan jetën një çifti.

Ç’do të thotë të jesh njeri që drejtohet nga fryma e Perëndisë?

Bibla përshkruan karakteristikat e ‘njeriut frymor’, pra njeriut që drejtohet nga fryma, dhe bën kontrastin mes tij dhe ‘njeriut fizik’.

Përparo si njeri që drejtohet nga fryma e Perëndisë!

Njohuria nga Bibla nuk të bën medoemos njeri që drejtohet nga fryma. Çfarë duhet tjetër?

Gëzimi​—Një cilësi që e fitojmë nga Perëndia

Nëse sprovat e përditshme po të grabitin gëzimin, ç’mund të bësh që ta rifitosh?

NGA ARKIVAT TANË

Fjalimet publike përhapin lajmin e mirë në Irlandë

Çfarë e bindi Çarls Rasëllin se ajo fushë ishte ‘gati dhe priste të korrej’?