KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Qershor 2017

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 31 korrik deri 27 gusht 2017.

A ju kujtohet?

A i keni lexuar numrat e fundit të revistës Kulla e Rojës? Shihni sa pyetjeve të bazuara në Bibël mund t’u përgjigjeni.

Jehovai siguron ngushëllim në të gjitha sprovat tona

Cilat janë disa vështirësi që mund të hasin të krishterët në martesë e në jetën familjare sot? Nëse po has probleme të tilla, si mund të marrësh ngushëllim nga Perëndia?

Mbaje zemrën te thesaret nga Jehovai

Cilat thesare duhet të çmojmë, dhe si mund ta tregojmë çmueshmërinë?

A mund të shohësh përtej pamjes së jashtme?

Çfarë ndodhi kur një Dëshmitar i Jehovait i foli me durim një burri që ishte tip i mbyllur e harbut dhe që jetonte në rrugë?

A do t’i zgjidhësh konfliktet dhe të nxitësh paqen?

Njerëzit kanë tmerrësisht nevojë për paqe. Sidoqoftë, kur u rrezikohet pozita ose krenaria e tyre, shumë veta fillojnë të sillen në një mënyrë që nuk është paqësore. Çfarë të bësh që të mos reagosh edhe ti kështu?

«Bekuar qoftë gjykimi yt i shëndoshë!»

Këto fjalë i tha Davidi i Izraelit të lashtë për të lavdëruar Abigailën. Çfarë e shtyu Davidin ta lavdëronte, dhe si mund të nxjerrim dobi nga shembulli i saj?

Fiksoji sytë te çështja jetësore

Cila është kjo çështje jetësore me të cilën përballet mbarë njerëzimi? Pse është e rëndësishme ta mbash parasysh atë?

Mbështet sovranitetin e Jehovait!

Kur pranon se Jehovai ka të drejtën të jetë Sovrani i universit, si ndikon kjo në jetën tënde?

A e dini?

Pse Jezui tha se tregtarët që shitnin kafshë në tempullin e Jerusalemit ishin ‘kusarë’?