KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Prill 2017

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 29 maj deri 2 korrik 2017.

«Zotimin që merr, mbaje»

Çfarë është një zotim? Çfarë thonë Shkrimet për zotimet që bëjmë para Perëndisë?

Çfarë do të zhduket kur të vijë Mbretëria e Perëndisë?

Bibla thotë se «bota po kalon». Por, çfarë përfshin këtu fjala «botë»?

JETËSHKRIM

I vendosur të jem ushtar i Krishtit

Dhimitrios Psarrasi u burgos ngaqë nuk pranoi të merrte armët. Por prapë vazhdoi t’i jepte lavdi Perëndisë edhe mes sprovave të rënda që hoqi.

«Gjykatësi i gjithë tokës» bën gjithmonë atë që është e drejtë

Pse mund të thuhet se Jehovai e ka të pamundur të bëjë padrejtësi? Dhe pse ka rëndësi kjo për shërbëtorët e tij sot?

A ke të njëjtën ndjenjë drejtësie që ka Jehovai?

Edhe përulësia edhe gatishmëria për të falur janë thelbësore nëse duam të pasqyrojmë ndjenjën e drejtësisë së Jehovait. Pse?

Fryma jote vullnetare i dhëntë lavdi Jehovait!

Perëndia i plotfuqishëm i çmon përpjekjet e shërbëtorëve të tij për të ndihmuar në plotësimin e qëllimit të tij, sado të papërfillshme të duken këto përpjekje.