KULLA E ROJËS—BOTIMI PËR STUDIM Maj 2016

Ky numër përmban artikujt e studimit për periudhën 27 qershor deri 31 korrik 2016.

Zgjidhi mosmarrëveshjet me frymë dashurie

Çfarë synimi duhet të kesh? Të fitosh debatin, ta bësh tjetrin të pranojë fajin apo diçka tjetër?

«Shkoni dhe bëni dishepuj njerëz nga të gjitha kombet»

Përgjigjet e katër pyetjeve identifikojnë cilët po e përmbushin sot profecinë e Jezuit.

Si i merr vendimet personale?

Ç’duhet të bësh në ato situata ku nuk ka ndonjë urdhër të drejtpërdrejtë në Bibël?

A po ta ndryshon akoma jetën Bibla?

Një Dëshmitar hoqi dorë nga bixhozi, duhani, teprimi me pijen dhe droga, që të kualifikohej për t’u pagëzuar, por vërejti se një ndryshim tjetër ishte akoma më i vështirë.

Nxirr dobi plotësisht nga të mirat që siguron Jehovai

Për ç’arsye mund të mos përfitojmë nga disa prej këtyre të mirave?

NGA ARKIVAT TANË

«Kujt i është besuar vepra»

Një ngjarje më 1919 shënoi fillimin e një vepre që ka ndikuar në mbarë botën.

Pyetje nga lexuesit

Çfarë mund t’i ndihmojë të krishterët të përcaktojnë nëse është me vend t’u japin dhurata ose pará nëpunësve shtetërorë? Si mund ta shprehë gëzimin kongregacioni kur bëhet njoftimi se dikush është rivendosur? Cili mund të ketë qenë shkaku pse ‘trazohej’ uji i pellgut të Betzatës në Jerusalem?